Spoločnosť IBEG, a.s. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  

O nás

IBEG, a.s. je dynamicky sa rozvíjajúca stavebná a investičná spoločnosť s dlhoročným pôsobením na trhu. Počas svojej existencie si vďaka profesionálnemu prístupu, skúsenostiam svojich zamestnancov a využívaniu inovatívnych technologických postupov vybudovala dobré meno a stabilné postavenie na slovenskom stavebnom trhu.

IBEG, a.s. disponuje potrebným personálnym a technickým zázemím a má vybudované a zavedené manažérske systémy EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007. V súčasnosti zamestnáva pracovníkov v rôznych profesiách a odbornostiach, čo jej umožňuje realizovať stavby rôzneho charakteru a náročnosti.


Predmetom činnosti sú hlavne:
Novostavby
Komplexná realizácia stavebných prác pozemného staviteľstva, najmä v oblasti občianskej vybavenosti, bytových a priemyselných stavieb, vrátane návrhu, dodávky a realizácie interiéru. Komplexnosť služieb dopĺňa realizácia inžinierskych sietí a komunikácií.

Rekonštrukčné a sanačné práce historických budov
Profesionálny prístup pri reštaurovaní, obnovovaní a sanácií kultúrnych pamiatok a objektov zapísaných v zozname Národných kultúrnych pamiatok využívaním odborne spôsobilých osôb s dodržaním pracovných postupov a materiálov v súlade s inštrukciami Pamiatkového úradu a príslušných orgánov.

Modernizácie a prestavby existujúcich objektov
V dôsledku zvyšujúcich sa nárokov na funkčnosť budov a znižovaniu energetických nákladov na ich prevádzku sú potrebné realizovať modernizácie a prestavby objektov tak, aby spĺňali požadované parametre ich užívateľov ako aj príslušných noriem. V tejto oblasti vieme zabezpečiť všetky činnosti potrebné k tomu, aby predmetné ciele boli dosiahnuté. Ide najmä o zmeny dispozičného riešenia, modernizácia interiérov a vybavenosti a zvýšenie energetickej efektívnosti objektov.

Manažment stavieb a poradenstvo v oblasti stavebníctva
Zabezpečujeme analýzu, prípravu a riadenie výstavbového procesu so zameraním na riešenie technických, technologických, personálnych a ekonomických súvislostí procesu výstavby s podporou využívania informačných technológií súvisiacich s riadením stavebných projektov. Kvalifikované služby vieme poskytovať na základe dlhoročných skúseností a pravidelného zvyšovania odbornosti našich zamestnancov prostredníctvom školení, kurzov a pod.

Certifikáty a licencie